ไมโครไพล์และการขุดเจาะธรณีเทคนิคที่รับรองความสำเร็จ

การขุดเจาะธรณีเทคนิคได้กลายเป็นปัจจัยร่วมในการอำนวยความสะดวกและรับรองความสำเร็จของแผนวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างใหม่ ไมโครไพล์และอื่นๆ ในบทความนี้ ผมจะกล่าวถึงเหตุผลทั่วไป 3 ประการไมโครไพล์ในการสั่งซื้อการตรวจสอบทางธรณีเทคนิคและการประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างเชิงพาณิชย์และในอุตสาหกรรมวิศวกรรมประการแรก การขุดเจาะธรณีเทคนิคมีประโยชน์มาก และกฎหมาย

มักกำหนดให้ต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างใหม่ไมโครไพล์ เพื่อให้แน่ใจว่าไซต์มีความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างใหม่ การตรวจสอบทางธรณีเทคนิคทำให้แน่ใจได้ว่าดินมีความปลอดภัยในการสร้าง ไมโครไพล์และไม่มีหินขนาดใหญ่ที่สามารถทำให้โครงสร้างพังทลายได้ บ่อยครั้ง กฎหมายกำหนดให้ไซต์ต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยก่อนอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างนอกจากนี้ เหตุผลด้านความปลอดภัยในการสั่งซื้อการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์

ผลลัพธ์สูงสุดในการก่อสร้างอาคารสูง สะพาน ตอม่อ และเขื่อน

เหตุผลที่สองในการสั่งซื้อแท่นขุดเจาะธรณีเทคนิคคือการอำนวยความสะดวกในการสร้างฐานรากที่เหนือกว่าการตอกเสาเข็มแบบเดิมมาก หลังจากได้รับตัวอย่างดินจากเครื่องเจาะธรณีเทคนิคแล้ว ไมโครไพล์วิศวกรด้านธรณีเทคนิคสามารถคิดและจัดทำแผนที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจสำหรับการสนับสนุนพื้นฐานที่จะสนับสนุนโครงสร้างอาคารได้ดีที่สุด ไมโครไพล์จากผลการขุดเจาะเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ อุตสาหกรรมการก่อสร้างฐานรากได้รับการปรับปรุงอย่างมาก

และได้ผลลัพธ์สูงสุดในการก่อสร้างอาคารสูง สะพาน ตอม่อไมโครไพล์และเขื่อนสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดอันดับสามในการสั่งซื้อการตรวจสอบทางธรณีเทคนิคคือการตรวจจับและช่วยเหลือในการแก้ไขดินที่ปนเปื้อนไมโครไพล์ เนื่องจากน้ำมันหรือน้ำที่ปนเปื้อนอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตรวมทั้งคน ไมโครไพล์การตรวจจับการรั่วไหลใดๆ ที่เกิดจากถังเชื้อเพลิงใต้ดินหรือที่เกิดจากการกำจัดของเสียอย่างไม่ระมัดระวังจึงเป็นสิ่งสำคัญ การขุดเจาะธรณีเทคนิคเข้ามา

ขั้นตอนที่สองนี้จะยืนยันการมีอยู่ของการปนเปื้อนและส่วนใหญ่ได้รับ

ในรูปภาพในระยะที่ 2 ของการประเมินพื้นที่สิ่งแวดล้อม ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อไซต์เปลี่ยนเจ้าของESA ของแคนาดา (การประเมินพื้นที่สิ่งแวดล้อม) ประกอบด้วยสามขั้นตอน เสาเข็มไมโครไพล์การประเมินระยะที่ 1 ต

ไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์

รวจพบว่ามีหลักฐานการปนเปื้อนหรือไม่ รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับประวัติของไซต์และการตรวจสอบและรายงานในสถานที่ซึ่งรวบรวมโดยที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไมโครไพล์หากมีหลักฐานการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น ให้สั่งการสอบสวนระยะที่ 2

ขั้นตอนที่สองนี้จะยืนยันการมีอยู่ของการปนเปื้อนและส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือจากการขุดเจาะธรณีเทคนิค การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 ประกอบด้วยการขุดเจาะไมโครไพล์ การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบ และการตรวจสอบน้ำบาดาลผ่านบ่อน้ำที่ติดตั้งโดยเครื่องเจาะแบบ geo tech ระยะที่ 3 คือเมื่อมีการแก้ไขหากระดับการปนเปื้อนไม่เป็นที่ยอมรับ การตรวจสอบระยะที่ 3 จะกำหนดวิธีการที่ใช้ในการทำความสะอาดหรืออย่างน้อยก็มีสารปนเปื้อน

 

Comments are closed.